Dr. Öğretim Üyesi ABDULLAH YİNANÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğretim Üyesi ABDULLAH YİNANÇ

T: (0282) 250 1021

M ayinanc@nku.edu.tr

W ayinanc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:İnşaat Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: AZERBAYCAN MİMARLİK VE INSAAT ÜNİVERSİTESİ (AZERBAYCAN)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SU TECHİZATI, KANALİZASYON, SU SİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE İNŞAT SİSTEMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2005-2011
Tez: İşletmede Bulunan Büyük Uzunluklu Atık su toplayan kanallarda Kendi Kendine Arıtma prosesinin Uygulanmasının Araştırılması (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TODAİE ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1993-1997
Tez: Yerel Yönetimlerde verimlilik Akışının Sağlanması (1997)
Yüksek Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1992-1995
Tez: Arıtma tesislerinde kullanılan mekanik ve teknik donatının verim-maliyet ilişkisinin incelenmesi (1995)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez:
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1982-1987
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Genel Sekreter NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
İş sağlığı ve İş Güvenliği Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Stratejik Planlama Kurul Başk, Kurul Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Üniversite Senato Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Yüksek Okul Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Teknik Uzman ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2010-2015
Bakan Müşaviri BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 2007-2010
Uzman İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007
Denetim Kurulu Üyeliği AĞAÇ AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005-2007
Yönetim Kurulu Başkan vekilliği İSTAÇ AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2003-2005
İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanı İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) 2002-2006
İSKİ Atıksu Arıtma Daire Başkanı İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) 2000-2002
Yönetim Kurulu Üyeliği ve İhale Komisyonu Başkanlığı İSFALT AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1999-2005
İSKİ Asya Bölgesi işletme Müdürü İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) 1999-2000
İSKİ Gaziosmanpaşa ve Üsküdar Müdürlükleri İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) 1998-1999
Müşteri Hizmetleri Avrupa Bölgesi Müdürü İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) 1996-1998
Mühendis-Müdür.V SİVAS BELEDİYESİ 1989-1996
Şirket ortağı İN-ÇEV LTD. ŞTİ. 1986-1989
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su ve atıksu arıtma
Su Kaynakları Yönetimi
Temiz Üretim Teknolojileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YİNANÇ A., Alternatives of different refinement and transmission system applications in refining and reusing of wastewater at Namık Kemal University, Eurasian Journal of Forest Science, vol. 5, pp. 79-86, 2017.
Özgün Makale Environmental Impact, Index Copernicus, Cab Abstracts, WorldCat, Google Scholar Erişim Linki
2. YİNANÇ A., A number of corrosion issues with regard to wastewater treatment plants, DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol. 90, pp. 124-129, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. İzlen Çifçi D., TUNÇAL T., YİNANÇ A., EFFECT OF CALCINATION CONDITIONS ON PARACETAMOL PHOTODEGRADATION BY METAL (Zn, Ag, Fe) DOPED TİO2 CATALYSTS, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 26, pp. 3802-3808, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. YİNANÇ A., Two different purification systems at Istanbul-Tuzla and Adana-Kozan, their characterizations, Water Science and Technology, vol. 75, pp. 2607-2614, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. YİNANÇ A., Investigating the effect of canal treatment on the wastewater refining facilities, DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol. 67, pp. 112-116, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. YİNANÇ A., ADİLOĞLU S., Use of Plants in Water Treatment: Models and Pilot Study Case in Kozan District, Journal of Agriculture Faculty, vol. 14, pp. 114-124, 2017.
Özgün Makale CABI, DOAJ, ProQuest
7. ŞİMŞEK O., YİNANÇ A., ÇOK KATLI YAPI VE SİTELERDE ATIKSULARININ YENİDEN KULLANIMININ MALİYET ARAŞTIRMASI, Namık Kemal UniversityInstitute of social sciences, pp. 191-201, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus Erişim Linki
8. ŞİMŞEK O., YİNANÇ A., KENTSEL ALTYAPI MODELLERİ VE BU MODELLERİN FARKLI SEKTÖRLER İÇİNDE KARŞILAŞTIRILMASI, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 38-54, 2016.
Derleme Makale EBSCOhost Research Databases, DynaMed, EBSCOhost Mobile, Business Searching Interface, EDS API, eBooks Mobile App, Publication Finder Interface, EBSCO Discovery Service
9. YİNANÇ A., THE FINANCING OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMSEUROPEAN UNION PRACTICES AND TURKEY, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 30-37, 2016.
Özgün Makale EBSCOhost Research Databases, DynaMed, EBSCOhost Mobile, Business Searching Interface, EDS API, eBooks Mobile App, Publication Finder Interface, EBSCO Discovery Service
10. YİNANÇ A., SÖNMEZ K., TÜRKİYEDE KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLANMASI YÖNETİLMESİ VE İŞLETİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Namık Kemal University Institute of social sciences, pp. 185-190, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve index Copernicus
11. YİNANÇ A., SÖNMEZ K., KORUMA ALANLARININ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ, Namık Kemal UniversityInstitute of Social Sciences, vol. 2, pp. 51-58, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus
12. YİNANÇ A., İstanbulun Mevcut ve Gelecekteki Atıksu Arıtma Sistemi Alternatifleri ve Değerlendirmesi, Azerbaycan Ekologiya ve Su Teserrufatı Elmi-Tekniki ve İstehsalat Jurnalı, vol. 1, pp. 62-65, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. YİNANÇ A., Kanalda Arıtma Prosesinde Özel Bakterilerden Yararlanılmasının İnceleme ve Uygulamaları, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Elmi Eserleri, pp. 104-109, 2007.
Özgün Makale
14. YİNANÇ A., Kanalda Çirkli Suların Temizlenme Prosesinin Tedqiqi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Elmi Eserleri, pp. 76-79, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. AKCA L., TUNÇSİPER B., YİNANÇ A., Ceyhan M., Ayaz S., SCIENTIFIC BASIS OF NONPOINT SOURCE POLLUTION CONTROL IN RESERVOIR CATCHMENTS BY C ONSTRUCTED WETLAND SYSTEMS, Journal of Enviromental Protectıon and Ecolgy, pp. 25-34, 2003.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YİNANÇ A., ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VEÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Arıtma Dünyası, ss. 10-24, 2001.
Özet Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. YİNANÇ A., Kırsal ve Küçük Nüfüslu Yerlerde Uygun Arıtma Çözümleri Kanalda Arıtma ve Sonrasında Doğal Bitkilerin Alternatifi, Dört Mevsim Maraş Araştırma Dergisi, ss. 81-87, 2006.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YİNANÇ A., Sivasta Yeşil Rekreasyon ve Sağlık Turizimi, Bölüm: Çermiklerin Değeri ve Potansiyeli, Yayın Yeri: Gümü matbacılık Ltd. Şti. ANKARA, Editör: M.Numan Cebeci, Siret Karasoy, 1993.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TAŞKIN M., YİNANÇ A., KARAGÖZ İ. B., MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA GÜVENLİ OKUL UYGULAMALARI: NKU TEKNİKBİLİMLER MYO ÖRNEĞİ, 2. ULUSLAR ARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ (08.11.2017-09.11.2017).
Özet bildiri
2. YİNANÇ A., Ergene Havza Koruma Eylem Planı’xxnın Su ve Atık Su Yönünden Analizi, 18. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI (28.09.2017-01.10.2017).
Özet bildiri
3. YİNANÇ A., AN EVALUATION OF POULTRY WASTE AND INVESTIGATION OF THE USE OF LIQUID WASTE WATER, 8.BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON (2017 CONGRESS) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. YİNANÇ A., Alternatives of Differentment and Transmission System Applications in Refining and Reusingof Wastewater at Namık Kemal University, The 3’td lnternationalSymposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
5. ADİLOĞLU S., YİNANÇ A., ADİLOĞLU A., SOLMAZ Y., BELLİTÜRK K., KOCA Y. K., Determination of Heavy Metal Pollution of Muratlı Districts Soils in Tekirdağ Province with Geostatistical Modeling Methods, The 3’td lnternationalSymposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
6. ŞİMŞEK O., YİNANÇ A., ÇOK KATLI YAPI VE SİTELERDE ATIKSULARININYENİDEN KULLANIMININ MALİYET ARAŞTIRMASI, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
7. ŞİMŞEK O., YİNANÇ A., KENTSEL ALTYAPI MODELLERİ VE BU MODELLERİN FARKLI SEKTÖRLER İÇİNDE KARŞILAŞTIRILMASI, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
8. YİNANÇ A., SÖNMEZ K., TÜRKİYE DE KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PLANLANMASI YÖNETİLMESİ VE İŞLETİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. YİNANÇ A., Çevresel Altyapı Sorunlarının Analizi ve Konsolidasyonu, (UKSAY)ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIKSU YÖNETİMİ (26.10.2016-28.10.2016).
Tam metin bildiri
10. YİNANÇ A., Su ve Atıksu İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması Çalışması Genel İlkeleri, (UKSAY)ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIKSU YÖNETİMİ (26.10.2016-28.10.2016).
Tam metin bildiri
11. YİNANÇ A., THE FINANCING OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS EUROPEAN UNION PRACTICES AND TURKEY, 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES ) (IBCESS) (31.08.2016-03.09.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
12. YİNANÇ A., ŞİMŞEK O., Kentsel Altyapı Tesisi ve Kent Yönetimi Esaslarının Yeniden Belirlenmesi, III.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (25.05.2016-27.05.2016).
Tam metin bildiri
13. YİNANÇ A., Türkiyede Kentsel Altyapıda Sistem Değişimi İçin Plot Çalışma Uygulaması, III.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (25.05.2016-27.05.2016).
Tam metin bildiri
14. YİNANÇ A., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Altyapı Envanteri Çalışmaları Pilot Uygulama Örneği, 3. Internatıonal Water Congress Sustainable Water Management (08.10.2015-11.10.2015).
Özet bildiri
15. YİNANÇ A., Kentsel Altyapı Tesisleri Yapımına Ait Usul ve Esasların Yeniden Belirlenmesi, 3. Internatıonal Water Congress Sustainable Water Management (08.10.2015-11.10.2015).
Özet bildiri
16. YİNANÇ A., Değişen İhtiyaçların Kentsel Su KaynaklarıÜzerindeki Toplumsal ve Çevresel Etkileri, Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi (08.11.2013-10.11.2013).
Tam metin bildiri
17. YİNANÇ A., Infrastructure Systems of The Hıstorıcal Development and The Urban Transformatıon The Infrastructure System Inventory, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, “Akkord Senaye İnşaat İnvestisiya Korporasiyası” ASC “FÖVKEL” Assosiasiyası Beynelxalk akademik-praktik konfransı (11.03.2013-13.03.2013).
Tam metin bildiri
18. YİNANÇ A., The research of the applicabiliry of the teretment in the sevewerage system before the treatment facilites on the existiny facilities in İstanbul, The III international scıentıfıc and practical conferance materials (06.07.2006-07.07.2006).
Tam metin bildiri
19. AKÇA L., AYAZ S., YİNANÇ A., TUNÇSİPER B., Scientrific basis of nonpoint source pollution control in reservoir catchments by constrveted wetland system BİLDİRİ 2007 YILINDA SCI KAPSAMINA ALINDI, INTERNATIONAL SYMPOSIUM on MARINE and INLAND POLLUTION CONTROL and PREVENTTON (15.05.2003-18.05.2003).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YİNANÇ A., Su ve Atıksu Yönetimi, Konferans (23.03.2017-23.03.2017).
Tam metin bildiri
2. YİNANÇ A., SÖNMEZ K., BOLAT G., Altyapı Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi Ve Kentsel Dönüşümde Altyapı Uygulamaları, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Bildirileri (12.11.2015-14.11.2015).
Tam metin bildiri
3. YİNANÇ A., TAŞ H., Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritasında Sorunların Tespiti veYapılan Pilot Uygulamada Kentsel Altyapı Boyutunun İrdelenmesi, 5. Karayolu TrafikGüvenliği Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
4. YİNANÇ A., Büyük Çaplı Atık Su Toplama Kollektörlerinde Arıtma Olgusu ve Bu Olgunun Arıtma Tesislerine Etkisinin İncelenmesi, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildirileri KitabI (12.09.2013-14.09.2013).
Tam metin bildiri
5. YİNANÇ A., Nükleer Atık Depolamada Karşılaşılan Sorunlar ve Alternaitf Çözüm Önerileri, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (12.09.2013-14.09.2013).
Tam metin bildiri
6. YİNANÇ A., Yerel Hizmetlerin Özel Sektöre Devri Beklenen Fayda ve Risklere Osmanlı dan Bir Örnek, 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildirileri (12.09.2013-14.09.2012).
Tam metin bildiri
7. YİNANÇ A., ÖCAL O., OKUYUCU H., Ulusal Kentsel Altyapı Envanterinin Oluşturulması ve Bu Envanterin Ulaşım Sistemine Etkilerinin Araştırılması, 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu (08.05.2013-10.05.2013).
Tam metin bildiri
8. YİNANÇ A., Atıksu Arıtma Tesislerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Çevre Teknolojileri Sempozyumu (05.06.2002-07.06.2002).
Tam metin bildiri
9. EROĞLU V., YİNANÇ A., REMZİ E., CEYHAN M., ÖZDEMİR Ş., İstanbul Tuzla Havzası Çevre Koruma Projesi, I. Türkiye Yerel Yönetimler Su Sorunları Kongresi (03.06.2002-05.06.2002).
Tam metin bildiri
10. YİNANÇ A., Ömerli Havzası Çevre Koruma Projesinin Kalbi Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2000´li Yıllarda ehir ve Sanayide Atıklar ve Arıtımı Sempozyumu ve Sergisi (17.05.2001-20.05.2001).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Dört Mevsim Maraş Dergisi, Hakemlik Sayısı:12.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. MİKROLOKASYON (IOT BEACON) TABANLI ETKİLEŞİM UYGULAMASI: MARKA SADAKAT YÖNETİMİ VE BİGDATA/VERİ MADENCİLİĞİ PROJESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2017-Devam Ediyor.
2. Yaşam İçin On Nokta Otuz Dakika(TR 21/TD/0053), KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 06.12.2016-05.01.2017.
3. Ekonomi Yaratacak Katma Değerli Yüksek Teknolojili Girişimcilik Modeli(TR 21/16/SOS/020), KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yönetici, 15.09.2016-Devam Ediyor.
4. Altyapı Tesisleri Yapımında Kullanılan Yapı Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2016-Devam Ediyor.
5. Görme Engellilere Yönelik Mikrolokasyon Hesaplama Tabanlı Bina İçi Sesli Yönlendirme Sistemi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2014-16.10.2017.
6. Özel Proje Alanların Kanalizasyon Projesi Kalkınma Bakanlığı Altyapı Sektörü Proje No 2013K060110, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2013-31.12.2015.
7. Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüt Hazırlama Projesi Kalkınma Bakanlığı Ulaştırma ve Diğer Kamu Hizmetleri Şehirleşme Sektörü Proje No 2013K080060, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2013-31.12.2015.
8. Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi Kalkınma Bakanlığı Belediye Sektörü Proje No 2013K080050, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2013-25.12.2015.
9. Teknik Altyapı Envanterleri Çıkarılması ProjesiKalkınma Bakanlığı Belediye Sektörü Proje No 2013K080030, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yönetici, 01.01.2013-01.01.2014.
10. Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi Kalkınma Bakanlığı Belediye Sektörü Proje No 2012K080030, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2013-01.01.2014.
11. KAMAG 1007 Modern Altyapı Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Bu sistemlerin Bir Ön Arıtma Sistemi Olarak Kullanımının Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2013-Beklemede.
Üyelikler
MEMURSEN KONFEDERASYONU/Eğitim Birsen Sendikası, Üye, 2015-.
MEMURSEN KONFEDERASYONU/ Enerjibirsen Sendikası, Üye, 2011-2015.
ELMUHAY(Elbistan mükrimin Halil Yinanç vakfı) (Şu anda Denetim kurulu üyesi), Başkan, 2010-.
MEMURSEN KOFEDERASYONU / Bayındır Memur Sendikası, Üye, 2007-2011.
Maraş Okutma Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2009.
Elbistanlılar Derneği, Üye, 2007-.
K.Maraşlılar Derneği, Üye, 2007-.
Dört Mevsim Maraş Dergisi, Danışman, 2000-.
MARAŞDER(Kurucu Üye), Üye, 2000-.
BEMBİRSEN, Yönetim Kurulu Üyesi, 1991-2008.
Çevre Mühendidleri Odası (KURUCULAR KURULU BAŞKANI), Başkan, 1986-1988.
Çevre Mühendisleri Odası, Üye, 1986-.
Aldığı Sertifikalar
iş sağlığı eğitimi, Yer:NKU/Tekirdağ, 15.12.2016-30.12.2016.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sorumluları Eğitimi, Yer:Antalya, 27.04.2015-01.05.2015.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Yeni Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması, Yer:Londra , Bath ve Bristol, 10.06.2001-15.07.2001.
MARKA KALKINMA AJANSI, Yer:KOCELİ, 25.06.2016-30.06.2016.
TR21 TRAKYA KALKINMA AJANSI, Yer:Tekirdağ, 10.05.2016-15.05.2016.
Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı (Habıtat III) Ulusal Raporun Hazırlanması, Yer:Ankara, 02.02.2015-08.05.2015.
Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası Raporu Oluşturulması ve Karşılaşılacak Sorunların Tespiti Maksatlı Pilot Uygulama Yapılması, Yer:Ankara, 02.01.2015-04.12.2015.
Kentsel Teknik Altyapı Tesislerinin Finansmanı, Yer:Ankara, 03.08.2014-31.12.2016.
Şebekelerdeki Su Kayıplarının Önlenmesi Yönetmeliği Taslağı Hakkında Görüş Bildirme, Yer:Ankara, 13.05.2013-15.07.2013.
Su Kaynakları ve Güvenliği ÖİK Ön Raporunun hazırlanması, Yer:Ankara, 07.11.2012-18.07.2013.
Çevre Kanununda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı, Yer:Ankara, 10.09.2012-09.11.2012.
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği taslağına Görüş, Yer:Ankara, 24.08.2012-28.09.2012.
Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Yer:Ankara, 20.02.2012-23.04.2012.
Su Kanunu Tasarısı Taslağının Hazırlanmasına Bakanlık Görüşü ve Çalıştay Değerlendirmesi, Yer:Ankara, 05.08.2011-07.10.2011.
İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Yer:Ankara, 07.03.2011-21.07.2011.